Om Citygate

Citygate erbjuder Internetbaserade annonstjänster till svenska mediehus. Vi utvecklar, servar och driftar flerkanaliga tjänster inom områdena rubrik-, katalog-, sök- och displayannonser för ett 50-tal medietitlar. 

Citygate grundades i december 1997 som ett utvecklingsbolag och har genom åren byggt upp ett antal framgångsrika verksamheter – bland annat Morningstar Sverige och  Internetsäljarna med annonspaketet TidningsNätet, rubrikannonstjänsten Lokus, katalogtjänster, familjeannonstjänster och mobila tjänster. Vi har också tillsammans med entreprenörer varit med och byggt upp Morningstar Europe och Reseguiden.

Citygates ägare är följande ledande mediehuskoncerner:

I vår styrelse finns ledande befattningshavare från ovanstående ägarbolag. Styrelseordförande är Sören Andersson, vVD på NTM AB.

I nätverket ingår ett 50-tal tidningstitlar och ett 40-tal lokala nyhetssajter som utnyttjar våra tjänster och vårt nätverk. Utöver ägarkoncernernas ingående medietitlar samarbetar Citygate med ett tiotal avtalspartners.

STADSPORTEN CITYGATE AB
www.citygate.se
BESÖKS-ADRESS: DROTTNINGGATAN 25, 111 51 STOCKHOLM
FAKTURA-ADRESS: 601 83 NORRKÖPING
POSTADRESS: 105 31 STOCKHOLM
Tel 08-562 729 00 ORG NR 556550-1201
SÄTE: STOCKHOLM